Downtime phase

Downtime phase
downtime2.jpg

(All cred till Georg för hittat på detta)

Shadowrunners liv består inte bara utav att konstant jobba i fara och varje person har sin egen historia och bakgrund som de måste anpassa sig till när de inte är ute på ett run. För att simulera detta gör vi något som kallas för Downtime phase, en fas i spelandet som sker mellan uppdragen. Det är då spelarna får bestämma vad sina karaktärer har gjort för huvudsyssla under tiden och arbetat med, allt ifrån att forskat mer angående en ämne, knyta kontakter eller försökt tjäna mer pengar vid sidan av.

Downtime phase poäng (DPP)

För varje 2 månader som går mellan äventyren (dvs max 6 DPP per år) får spelarna 1 DPP att spendera, att göra en handling i Downtime phase kostar 1 DPP.

Detta finns för att hålla reda på ifall spelarna har använt sin downtime phase (exempelvis missat första spelmötet i ett äventyr) eller symbolisera att under längre perioder så får man göra fler handlingar.

Göra en Downtime phase

Man funderar vad ens karaktär har gjort under den downtime perioden som har skett och väljer lämplig fas nedan. Sedan slår man tärningarna som behövs i testet emot threshold. Sen får man sin reward baserad på det som står under.

Innehållsförteckning

Downtime phase

Into the Shadows TommieLofgren