"The Dragon"

Yakuza ringledare

Description:

The Dragon är en utav Yakuzas familjehuvuden över liten gren i Seattle. Sysslar mest med BTL handel.

Hade affärer med Andreas von Kessen innan Von Kessen började orsaka enorma problem i sin verksamhet, med önskan av en grupp shadowrunners så avsade The Dragon all skydd utav sin arbetspartner.

Bio:

"The Dragon"

Into the Shadows TommieLofgren