Downtime phase (Rykte)

Öka streetcreed
Test: Charisma+Con
Threshold: Streetcred+2
Reward: om du lyckas får du +1 i streetcred.
Penalty: om du glitchar eller kommer under thresholden med mer än 2 så får du +1 i noteriety

Sänka noteriety
Test: Charisma+con
Threshold: noteriety+3
Reward: om du lyckas får du -1 i noteriety
Penalty: om du glitchar eller kommer under thresholden med mer än 2 så får du +1 i noteriety

Downtime phase (Rykte)

Into the Shadows TommieLofgren