Downtime phase (Contact)

Förbättra relation med kontakt
Test: Charisma+Etiquette
Threshold: Loyalty
Reward: Om du lyckas så ökar du loyaty med 1 för kontakten, om du får threshold +2 så får du en gratistjänst under nästa äventyr
Penalty: om du glitchar eller kommer under thresholden med mer än 2 så sänker du loyaty med 1 för kontakten

Öka Standing inom Faktion
Test: Charisma+Etiquette
Threshold: Standing+Power
Reward: Om du lyckas så höjer du standing med 1 för faktionen (max 3 om du inte är medlem), om du får threshold +2 så får du en gratistjänst under nästa äventyr
Penalty: om du glitchar eller kommer under thresholden med mer än 2 så sänker du standing med 1 för kontakten

Gå med i Faktion
Test: Charisma+Etiquette
Threshold: Power
Reward: Om du lyckas så får du standing 2 för faktionen (eller höjer med 2 till max 4) och räknas som medlem, du kan aldrig vara medlem av mer än en faktion, om du får threshold +2 så får du standing 3 (eller höjer med 3 till max 5) från start.
Penalty: om du glitchar eller kommer under thresholden med mer än 2 så kan du aldrig bli medlem

Odla ny kontakt
Test: Charisma+Etiquette
Threshold: Connection
Reward: Om du lyckas så får du loyaty 1 med kontakten, om du får threshold +2 så får du loyaty 2
Penalty: om du glitchar eller kommer under thresholden med mer än 2 så får du stryk, börja äventyret med 2 physical som inte kan läkas med magi eller första hjälpen.

Downtime phase (Contact)

Into the Shadows TommieLofgren