Tag: wageslave

Results

  • Linus Thompson (DÖD)

    Linus Thompsson är en mjukvaruprogrammerare för [[SaTech | SaTech]] och arbetat aktivt för komma upp i företaget. Han är Senior programmerare och har stort anförtroende på företaget. Linus är också aktiv inom olika Matrix communitys där han tillverkar …