Tag: regler

Results

  • Downtime phase

    h1. *Downtime phase* [[File:468076 | class=media-item-align-center | downtime2.jpg]] (All cred till Georg för hittat på detta) Shadowrunners liv består inte bara utav att konstant jobba i fara och varje person har sin egen historia och bakgrund …