Tag: musiker

Results

  • Stella Rosenberg

    Stella Rosenberg är [[:doriagray | Doria Grays]] huvudsakliga kontakt utanför Matrix. Hon sköter om alla förhandlingar och affärer berörande artisten. Hon påstår att vara Doria Grays bästa vän. Efter räddat Stella Rosenberg får gruppen reda på att [[: …