Into the Shadows

S1E2 Down the Rabbit hole - del 2

Drapperiet är dragen

Mötet med MH
Shadowrunners beger sig till M_H (MadHatter)s lägenhet och konfronteras att hans lägenhet är uppsatt till fika med ett par dockor, och han själv i en tridvideo display.

Han redan upptäckt teamet tack av sitt säkerhetssystem och presenterar detta öppet. MH förhindrar dem att gå en trappa upp och försöker få reda på vilka de är. Wraith försöker hacka sig in men förlorar hackerstriden med MH.

Efter ett kort samtal så avslöjar att MH står för MadHatter och han är villig hjälpa dem att hitta Linus Thompson i utbyte att få data ifrån Dr. Kaines hårddisk. De accepterar detta och får ett namn, Dr. Kaine, innan MH varnar dem att de borde lämna lägenheten och han aktiverar sitt förstörelseprogram.

Dr. Kaine footwork
Sökning så finner de att Dr. Kaine är en av ledande Matrixforskare hos Aztechnology och arbetar aktivt med utvecklingen utav Matrix. De får också reda på ett rykte att han har en otrolig facination över matrixspöken, de medvetanden som sägs finnas i matrix. Dr.Kaine har dessutom inte senaste månaden dykt upp på jobbet.

Dr. Kaine har dessutom på sitt namn tre stycken platser som hans namn står för, två olika lägenheter och ett garage i Renton.

Garaget i Renton
Shadowrunnerna åker till garaget och upptäcker att Knight Errant är säkerhetsstyrka, vilket konfunderar att Dr. Kaine som Aztechnology har anlitat ett Ares företag.

En magisk barriär täcker området vilket ställer till problem, och när Wraith skjuter en grappling hook för ta sig över så upptäcks detta utav en spirit som varnar säkerhetsteamet. Boomfist ser tillfället för anfall och kastar en granat som startar igång att alla öppnar eld emot Knight Errant.

Utan större skador lyckas teamet få ner sex stycken utav säkerhetsstyrkan och de tar sig in i byggnaden där Dr. Kaine står vid en dator som sin tur är inkopplad till en stridsvagn och så fort Shadowrunnerna stormar in så ger han och räcker upp händerna.

Boomfist och Crow trycker ner han på golvet vilket får Dr. Kaine drabba av panik och utropar “Linus, hjälp mig!” och stridsvagnen vaknar till liv.

Comments

TommieLofgren

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.